Huutokauppaluetteloissa käytetyt lyhenteet

1) Asemointi ja erityisominaisuudet

ap = arvopuoli. seteleissä etupuoli

kiert = kiertynyt (meisti); ap ja tp eivät ole linjassa

klo N = kello N, vian tai muun erityisominaisuuden sijainti kolikon kehällä

ND = No date, ei vuosilukua

puutt = puuttuu

tp = tunnuspuoli, seteleissä taustapuoli

UL = uusintalyönti

vl = vesileima

vp = vaakunapuoli, käytännössä sama kuin tp

yp = yksipuolinen

2) Viat, vaikuttavat arvoon

2a) Metallirahat:

hankjälk = hankausjälkiä, hangattu

hn = hiusnaarmu
hnja = hiusnaarmuja

hom = hometta

hp = homepilkku
hpja = homepilkkuja

ij = iskunjälki
ijä = iskunjälkiä

juot = juotosjälki

kiill = kiillotettu

laik = laikukas

lik = likaa, likainen

mv = metallivika
mvja= metallivikoja

na = naarmu
nja = naarmuja

pat = patinoitunut, patinaa

puhd = puhdistettu

riipp = riippunut

ruost = ruostunut, ruostetta

rv = reunavika
rvja = reunavikoja

rä = reikä
riä = reikiä

syöp = syöpynyt

taip = taipunut

tas = tasaisesti

tumm = tummunut

vja = vikoja

vk= vaihteleva kunto (rahaerissä, epävirallinen, käyttö saattaa aiheuttaa kritiikkiä)

2b) Setelirahat:

km = kynämerkintä
kmjä = kynämerkintöjä

lik = likaa, likainen

ohent = ohentuma

perf = perforoitu (esimerkiksi symmetriset reiät tai teksti, jotka on lävistetty seteliin)

päällep = päälle painettu teksti

rep = repeämä
repiä = repeämiä

rissi = pieni reunarepeämä
rissejä = pieniä reunarepeämiä

rä = reikä
riä = reikiä

tas = (reunaa/reunoja) tasattu

teip = teipattu, teippijälki

tumm = tummunut

3) Aste-erot

iso = iso, suuri

l = lievä(sti)
el = erittäin lievä(sti)

p = pieni
ep = erittäin pieni